Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Vaajakosken Kuntohoito Oy

Y-tunnus: 0489351-2

Osoite: Savonmäentie 15

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

Puhelinnumero: 014 263 460

Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Vaajakosken Kuntohoito Oy

Nimi: Juuso Kilpikoski 

Osoite: Savonmäentie 15

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

Puhelinnumero: 014 263 460

Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Vaajakosken Kuntohoito Oy

Nimi: Sinikka Kilpikoski 

Osoite: Savonmäentie 15

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

Puhelinnumero: 014 263 460

Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi (Potilasasiakirja-asetus 5§).

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään lain mukaan niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi lain säätämällä tavalla.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään mm. Kela, Keski-Suomen Hyvinvointialueen tai yksityissektorin lääkärien lähetteistä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muualle kuin Omakantapalveluun ja lain mukaisesti potilaan lähettävälle taholle. 

 

10. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään Diarium-potilastietojärjestelmään. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.