Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja neurologisen fysioterapian hyödyntäminen on tarpeen esim. seuraavissa ongelmissa: selkäydinvammat, MS, ALS, Parkinson, aivoverenkiertohäiriöt (AVH), lihassairaudet, aivovammat.

Fysioterapian tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito, omatoimisuuden lisääminen arjessa ja elämänlaadun kohentaminen. Fysioterapiaan kuuluu oleellisesti myös yhteistyö läheisten ja muiden kuntoutujan arkeen osallistuvien kanssa, apuvälinetarpeen sekä mahdollisten kodinmuutostöiden arviointi.

Vaajakosken Kuntohoidolla on sopimus KELA:n vaativasta Lääkinnällisestä Kuntoutuksesta, suomenkielisen yksilöllisen fysioterapian ja allasterapian tuottamisesta.

Kuntoutusta toteutamme seuraavilla paikkakunnilla:

  • Jyväskylä
  • Laukaa
  • Muurame
  • Toivakka
  • Joutsa
  • Hankasalmi

Hoitolaitoksessamme saa myös seuraavia palveluita PALVELUSETELILLÄ: Yksilöllinen fysioterapia, allasterapia, lymfaterapia, jalkojen hoito sekä yksilölliset pohjalliset.