Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotorinen kuntoutus on epätarkoituksenmukaisesti tai yliaktiivisesti toimivien aistien hoitomenetelmä.

Siinä tutkiaan ja hoidolla helpotetaan mm. tasapaino-ongelmia, visuaalisen hahmottamisen ongelmia ja kuuloaistiongelmia. Tutkimuksessa kartoitetaan motoriikkaa häiritseviä niin sanottuja lapsuusajan primitiivirefleksejä, mitkä saattavat olla syynä aistitoiminnan epätasapainotiloihin ja aiheuttaa mm. eriasteisia oppimishäiriöitä. Lisäksi voidaan selvittää hermoston optimaalista toimintaa