Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian ja kuntoutuksen hyödyntäminen on tarpeen esim. seuraavissa ongelmissa: selkäydinvammat, MS, ALS, Parkinson, aivoverenkiertohäiriöt (AVH), lihassairaudet, aivovammat.

Fysioterapian tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito, omatoimisuuden lisääminen arjessa ja elämänlaadun kohentaminen. Fysioterapiaan kuuluu oleellisesti myös yhteistyö läheisten ja muiden kuntoutujan arkeen osallistuvien kanssa, apuvälinetarpeen sekä mahdollisten kodinmuutostöiden arviointi.

Vaajakosken Kuntohoidolla on sopimus KELA:n kanssa vaikeavammaisten avofysioterapian ja allasterapian tuottamisesta sopimuskaudella 2015 - 2018.